top of page
Philosophy Class.jpg

Young Plato

een film van Neasa Ní Chianáin & Declan Mc Grath

Young Plato is een observerende documentaire die zich afspeelt in Ardoyne, een post-conflictgebied in Belfast, waar een gemarginaliseerde arbeidersgemeenschap al generaties lang getroffen wordt door armoede, drugs en geweld. Deze film schetst de droom van schoolhoofd Kevin McArevey en zijn toegewijde, visionaire team. Ze laat zien hoe kritisch denken en persoonlijke zorg, kinderen in staat stelt en aanmoedigt om verder te kijken dan de grenzen en beperkingen van hun eigen gemeenschap. We ontdekken hoe filosofie hen aanmoedigt om de mythes van oorlog en geweld in vraag te stellen, en om de verhalen die hun ouders, leeftijdsgenoten en gemeenschap hen opleggen soms in vraag te stellen.

"Filosofie zou een hoofdvak  moeten worden
op scholen en lerarenopleidingen."

- Citaat van een deelnemer aan één van onze “filocafés"

Impact Doelstellingen

De impact campagne richt zich op twee impact doelstellingen; enerzijds trachten we bewustwording te creëren rond de kracht van filosofie en anderzijds willen we de methodiek van filosoferen op een laagdrempelige manier integreren in het onderwijs.

Impact Activiteiten

Vertoningen met  filocafé

 

In verschillende steden over heel Vlaanderen werden omkaderde filmvertoningen georganiseerd, vaak in samenwerking met lokale organisaties. Na het vertonen van de film werd onder leiding van een filosoof een filo-café georganiseerd. Er werd een filosofisch gesprek gevoerd via de socratische methode naar aanleiding van een bepaalde vraag die vanuit de participanten zelf naar voren werd gebracht. Op die manier konden de participanten zelf ervaren hoe filosofie helpt om argumenten duidelijker te formuleren, andermans standpunt in te nemen en dieper na te denken over ethische en morele vraagstukken.

We maakten postkaarten met een QR-code waarmee het publiek achteraf hun feedback op de film en het filo-café kon achterlaten. Deelnemers maakten kans op een boekenpakket, ons geschonken door VEFO (Vlaams netwerk voor eigentijds filosofieonderwijs) en Socratisch gespreksleider Sandra Aerts.

Educatief pakket 
 

In samenwerking met Tine Van Dycke, Bloudruk en Eef Cornelissen ontwikkelen we een educatief pakket voor leerkrachten en begeleiders van kinderen en jongeren. Het pakket bestaat uit verschillende delen; het biedt een theoretisch kader over de voordelen van filosoferen met kinderen en jongeren. Daarnaast biedt het pakket handvaten om in de klas of tijdens een één op één gesprek een veilige omgeving te creëren waarin de kinderen vrijuit kunnen spreken. 

Partners & Credits

Young Plato is een productie van Soilsú Films (IR) in coproductie met Clin d’oeil films (BE), Zadig Productions (FR) en Aisling Productions (UK).  Internationale salesagent: Autlook Films

De impact campagne werd gerealiseerd in samenwerking met freelance impact producente Tine Van Dycke.  Het educatief materiaal wordt ontwikkeld door Femke Vanbelle (Bloudruk) en Eef Cornelissen.

Met dank aan: het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF), Wij-Zij Netwerk, Filosofieschool Doen Denken!, Genk Denkt, Avansa regio Gent - Alex Klijn, Odisee Hogeschool - Ingeborg Duytschaever, VEFO - Griet Galle, Docfest Brugge, Martha Claeys, Sandra Aerts, Eef Cornelissen & CKN.

Resultaten

Tot hiertoe organiseerden we in Vlaanderen 24 filmvertoningen, waarvan 9 met filocafé, in 7 verschillende steden. In totaal kwamen er 768 mensen kijken naar de film; daarvan namen 214 mensen deel aan een filocafé.


“Meer dan ooit denk ik dat filosofie en dialectiek belangrijke troeven zijn vanaf jonge leeftijd.” 

“Beklijvend. Je wordt er stil van. En hoopvol.”
 

“Indrukwekkende en ontroerende film. Mooi om te zien hoe de jongens, die op zulke jonge leeftijd al gedwongen worden oog in oog te staan met geweld en pijn, in filosofie een weg vinden om het te verwerken op een gezondere manier.”
 

“Kan filosofie de wereld redden?”

bottom of page