top of page
ARICA_still2.jpg

Arica

een film van Lars Edman & William Johansson

In 1984 verscheepte het Zweedse mijnbedrijf Boliden giftig afval naar Chili, dat daar netjes verwerkt zou worden. In werkelijkheid werd een deel van het afval gedumpt aan de rand van de woestijnstad Arica. Met dramatische gevolgen: verschillende bewoners krijgen kanker en steeds meer kinderen worden geboren met afwijkingen. 

"Urgent measures should be taken to repatriate the hazardous wastes to Sweden and/or ensure the disposal of the hazardous wastes in an environmentally sound manner."

- Advies van de UN Human Rights Coucil, in een brief aan de Zweedse Overheid 

Impact Doelstellingen

Deze campagne heeft als primaire doelstelling informatie te verlenen over de rechtszaak. Daarnaast wil het de slachtoffers van Arica erkenning geven voor de fouten die in het verleden gemaakt zijn. De campagne zet in op preventie, verantwoording en genoegdoening.

De film en de campagne hebben op internationaal vlak veel stof doen opwaaien; de zaak over het toxische afval dat door het bedrijf Boliden in de stad Arica werd gedumpt, werd 30 jaar na datum vanwege de schokkende inhoud een internationaal sterk besproken onderwerp, zowel in de politiek als in de rechtbank.

Impact Activiteiten

International Open Source website


Er werd een open source website - Toxic Justice - ontworpen met informatie over de Arica-Boliden zaak. Op het platform wordt geïnformeerd en gediscussieerd over het afhandelen van toxisch afval, de verantwoordelijkheid van bedrijven en manieren om mensenrechtenschendingen door grote bedrijven juridisch aan te vechten.

Chileense website


De Chileense website - Ecomunitarismo - heeft als doel de bevolking te informeren over de situatie. Hier is ruimte voor engagement, reflectie en debat over de sociale- en milieu problematiek, ten gevolge van complexe machtsverhoudingen, zowel op politiek, economisch als op technisch vlak.

Event screenings

In heel België werden een hele reeks impact screenings georganiseerd, steeds omkaderd met een panelgesprek na de film. Experten zoals Filip Reyniers (IPIS), Prof. Geert Van Calster (KU Leuven) e.a. gingen in gesprek met verschillen de journalisten over toxisch afval en corporate justice. 

Resultaten 

  • Het BAN-amendement (Verdrag van Bazel) werd goedgekeurd, waardoor de overdracht van toxisch afval van westerse landen naar ontwikkelingslanden voor alle partijen verboden is geworden. 

  • In maart 2021 stuurde een groep VN-rapporteurs, gespecialiseerd in toxisch afval en mensenrechten, brieven naar de Zweedse en Chileense regering en naar Boliden, met daarin beschuldigingen van ernstige mensenrechtenschendingen en een verzoek om herstelmaatregelen, waaronder de terugzending van het afval naar Zweden en steun voor de gezondheidsbehoeften van de bewoners. Dit was de eerste keer dat deze feiten door een internationale instelling als misdrijven werden erkend. 

  • In een debat in het Zweedse parlement veranderde de Zweedse minister van Milieu het Zweedse standpunt in de zaak en steunde Chili bij de schoonmaak van de vervuilde gebieden in Arica. 

  • Professor Jonas Ebbesson, lid van het juridische team van de slachtoffers van Arica in het proces tegen Boliden Mineral, schreef een opiniestuk in Dagens Nyheter, de belangrijkste krant in Zweden. Verwijzend naar het internationaal recht zegt Ebbesson dat Zweden verplicht is om mee te werken aan een oplossing van de situatie. 

  • Swedwatch en de European Coalition for Corporate Justice startten een campagne voor strengere EU-regelgeving omtrent verantwoord ondernemen.
     

Voor meer resultaten, verwijzen we graag door naar het internationaal platform, Toxic Justice.

Partners & Credits

Deze film werd geproduceerd door Laika Film, in coproductie met Clin d'oeil films, Aricadoc, Radio Film, ration04 Media, SVT, Filmpool Nord & RTBF.
Internationale Sales: Lightdox.
Belgische distributeur: Dalton Distribution.

​De impact campagne kwam tot stand dankzij volgende partners: Spacedog Society, Laika Film, Radio Film,  Swedish Postcode Foundation, Bertha Foundation & Solberga Foundation. 

Links

bottom of page